Thông báo về việc triển khai nhu cầu đăng ký tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2023

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài của Đảng, Nhà nước; thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông tin đến sinh viên về việc triển khai nhu cầu đăng ký tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2023 như sau:

  Đối tượng: sinh viên K19. Đối với sinh viên K20 và K21, tham khảo, nghiên cứu thông tin và chuẩn bị nếu có nhu cầu trong năm 2024, 2025.

  Nội dung toàn văn Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND TP.HCM.

  Sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc đăng ký nhu cầu dự tuyển các vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị tại TP.HCM:

  • Đối tượng, tiêu chuẩn: Sinh viên tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc tại Trường Đại học Kinh tế - Luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá 30 tuổi theo Luật Thanh niên năm 2020 tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 2 tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
  • Các cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm cần tiếp nhận (Bảng đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc của Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM)
  • Để có cơ sở thông tin lập danh sách tổng hợp và giới thiệu sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc về Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, sinh viên cần chuẩn bị Phiếu đăng ký dự tuyển (scan gửi về email phongctsv@uel.edu.vn với tiêu đề “Ứng tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2023”

Trong quá trình chuẩn bị, nếu có thắc mắc, các em có thể liên hệ Cô Mai Anh – Phòng TS&CTSV (A.007) để được hướng dẫn. 

  Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.