Học bổng Thakral - In Sewa Ltd năm 2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo về Học bổng Thakral - In Sewa Ltd năm 2019, cụ thể như sau:

1/ Số lượng học bổng: 15 suất (cả ĐHQG-HCM)

2/ Giá trị học bổng: 260 USD/ sinh viên/ năm

Sinh viên sẽ nhận học bổng của In Sewa Ltd trong 3 năm liên tiếp nếu SV đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt.

3/  Đối tượng được nhận học bổng:

- Là sinh viên năm thứ hai hệ chính quy (Khóa 18)
- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Có kết quả học tập năm học 2018 - 2019 từ 7.5 trở lên;
- Điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên
- Ưu tiên sinh viên khuyết tật.

4/ Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng:

- Sau khi tổng kết học kỳ, sinh viên có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả học tập về ĐHQG-HCM 
(định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm).
- Học bổng In Sewa Ltd. Sẽ bị cắt nếu sinh viên: không gửi báo cáo kết quả học tập đúng thời hạn; kết qua 3hoc5 tập không đủ 7.5 trở lên; vi phạm nội quy của nhà trường, của ĐHQG-HCM; vi phạm pháp luật, không đủ sức khỏe học tập.
- Sinh viên bị dừng cấp học bổng sẽ được thay thế bằng sinh viên khác cùng khóa phù hợp với tiêu chí của học bổng.

5/  Hồ sơ xin học bổng:

Bước 1: Khai báo thông tin tại đường link: TẠI ĐÂY

Bước 2: Nộp hồ sơ giấy đúng hạn tại Phòng Công tác sinh viên Trường (Phòng A007).
 Hồ sơ gồm có:
- Đơn dự tuyển để xin học bổng (theo mẫu đính kèm);
- Bảng điểm năm học 2018 – 2019; Xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên.
- Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích. 
- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Đối với sinh viên khuyết tật: Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Thời gian nộp hồ sơ và khai báo thông tin: trước 16h00 ngày 17/9/2019 (Thứ ba)

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 1,162,916

98,484