Thông báo DS SV được Gia hạn học phí HK 1 NH 2014-2015

Căn cứ thông báo số 36/ĐHKTL-CTSV ngày 01/10/2014 về Quy trình và thủ tục gia hạn nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015, căn cứ ý kiến của Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên được Gia hạn học phí học kỳ  năm học 2014-2015. Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

1

Hoàng Thị Thu Thảo

K094050902

K09405A

2

Nguyễn Thị Kim Anh

K124071216

K12407B

3

Nông Thị Nga

K134020168

K13402

4

Hà Phương Minh Hạnh

K134020307

K13402


Thời hạn gia hạn: sinh viên được gia hạn đến trước ngày 15/12/2014.
Trân trọng./. 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN