Chương trình học bổng “HAN TEAM SCHOLARSHIP”

Chương trình học bổng “HAN TEAM SCHOLARSHIP”

HAN TEAM SCHOLARSHIP là quỹ học bổng do các thành viên trong gia đình ông HAN – một cố cổ đông Công ty Cổ phần CTCBIO Việt Nam sáng lập để thực hiện di nguyện của ông HAN khi còn sống. Quỹ học bổng này nhằm mục đích hỗ trợ một phần chi phí học tập và sinh hoạt phí cho các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Học bổng có giá trị lên đến 60 triệu đồng/ suất.
- Học bổng dành cho sinh viên của tất cả các Trường Cao Đẳng, Đại Học tại thành phố Hồ Chí Minh
- Tham gia xét học bổng HAN TEAM SCHOLARSHIP:                                                                         
+ Tải mẫu đơn tại đây Application.xlsx                                      
+Và gửi về địa chỉ email: hanteam.scholarship@ctcbio.com.vn

Thời gian xét duyệt đến hết ngày 31/12/2022
Vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để biết thông tin chi tiết về học bổng:
http://ctcbio.com.vn/chuong-trinh-hoc-bong-han-team-scholarship/