HỌC BỔNG POSCO TJ PARK NĂM HỌC 2023 - 2024

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Quỹ học bổng POSCO TJ Park, Hàn Quốc, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo chương trình Học bổng POSCO TJ Park năm 2023 như sau: 

1. Số lượng học bổng: 10 suất (toàn ĐHQG-HCM) 

2. Giá trị học bổng: 1.000 USD/suất 

3. Điều kiện xét tuyển

- Là sinh viên đại học chính quy năm 3 hoặc năm 4 (K20 và K21); 

- Có điểm trung bình năm học 2022-2023 từ 8,5 trở lên và không có môn học nào thi lại; 

- Điểm rèn luyện từ 80 trở lên; 

- Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2023-2024. 

4. Hồ sơ gồm 

- Bảng thông tin cá nhân (theo mẫu); 

- Bảng điểm học tập năm học 2022-2023, có mộc đỏ của Trường; 

- CCCD photo, có mộc đỏ của cơ quan công chứng có thẩm quyền; 

- Các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích sinh viên đã đạt được; 

Lưu ý:

  • Tất cả thông tin trình bày bằng tiếng Anh.
  • Đối với hồ sơ online: Tất cả hồ sơ sinh viên scan thành 1 file PDF.
  • Đối với hồ sơ giấy: Tất cả hồ sơ sinh viên cho vào Bìa hồ sơ, trên bìa hồ sơ sinh viên ghi rõ tên học bổng sinh viên ứng tuyển, họ tên của sinh viên, MSSV, lớp, điện thoại và email liên lạc.

5. Trình tự nộp hồ sơ 

Bước 1: sinh viên nộp hồ sơ online tại đây

Bước 2: sinh viên nộp hồ sơ giấy tại Phòng TS&CTSV (phòng A.007).

Hạn chót nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy: trước 16h00 ngày 15/9/2023

Lưu ý:

  • Đối với hồ sơ online: Tất cả hồ sơ sinh viên scan thành 1 file PDF.
  • Đối với hồ sơ giấy: Tất cả hồ sơ sinh viên cho vào Bìa hồ sơ, trên bìa hồ sơ sinh viên ghi rõ tên học bổng sinh viên ứng tuyển, họ tên của sinh viên, MSSV, lớp, điện thoại và email liên lạc. (Tất cả thông tin trình bày bằng tiếng Anh).

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm, đăng ký đúng thời hạn. 

Trân trọng./.