HỌC BỔNG TA NĂM HỌC 2021-2022

TA VIETNAM INDUSTRIAL INC là một doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã mở xưởng sản xuất với diện tích 6ha tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, Việt Nam vào tháng 9 năm 2004. Kể từ khi thành lập, công ty TA đã sản xuất Grills và Resiters và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm sang Hoa Kỳ. Công ty TA VIETNAM INDUSTRIAL INC đã thiết lập Quỹ học bổng TA VINA với mong muốn giúp đỡ học sinh, sinh viên có năng lực nhưng không đủ điều kiện, tập trung vào học tập, sau này có thể góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

 

Năm học 2021-2022, Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam tiếp tục tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn sinh viên về học bổng cụ thể như sau:

 

1/ Số lượng và giá trị học bổng: 80 suất, 11 triệu đồng/suất


2/ Đối tượng nhận học bổng:


Là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM).

 

3/ Điều kiện nhận học bổng:


- Là sinh viên chính quy đang học tập tại Trường ĐH Kinh tế - Luật.
- Phải chứng minh tình trạng tài chính khó khăn của gia đình (thông qua sổ chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình).
- Thể hiện được khả năng, sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành học thông qua Đơn xin cấp học bổng và một bài luận định hướng tương lai.
- Bảng điểm trung bình năm học 2020 - 2021 từ 7.0 trở lên (hệ 10) các học kỳ với sinh viên năm 2, năm 3, năm 4; Học bạ với điểm trung bình 3 năm học THPT từ 7,5 trở lên đối với sinh viên năm 1.

 

4/ Yêu cầu hồ sơ học bổng gồm: Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy theo thứ tự các giấy tờ sau đây:


1) Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);
2/ Bài luận hể hiện được khả năng, sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành học (sinh viên tự viết không quá 2.000 từ).
3) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có xác nhận của địa phương;
4) Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021 (thông qua sổ chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình).
5) Bản sao sổ hộ khẩu gia đình;
6) Bảng điểm trung bình năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 (Sinh viên xin file có đóng dấu từ Phòng Đào tạo để nộp hồ sơ online, sau đó in ra để nộp hồ sơ giấy); Học bạ photo đối với sinh viên năm 1.
Bảng điểm rèn luyện Phòng Công tác sinh viên sẽ in cho sinh viên.
7) Bản sao các chứng nhận thành tích đã đạt được (từ cấp 3 đến đại học nếu có);


5/ Thời gian thực hiện:


- Sinh viên ứng tuyển khai báo thông tin và nộp hồ sơ online:TẠI ĐÂY
(Hoàn thành trước 12h00 ngày 15/11/2021, thứ hai).
- Nộp hồ sơ giấy về Phòng Công tác sinh viên, gửi về theo địa chỉ của Trường.
(Hoàn thành trước ngày 26/11/2021, thứ sáu).

- Thời gian xét học bổng: từ ngày 15 - 22/11/2021.
- Thời gian trao học bổng: Dự kiến cuối tháng 11/2021.

                                                                                        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN