[KHẨN] Học bổng Novaland

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo chương trình học bổng do Tập đoàn Novaland tài trợ cho học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt của ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM lần 4 năm 2023 chi tiết như sau: 

1. Số lượng: 200 suất (UEL: 20 suất) 

2. Giá trị: 5.000.000/ suất. 

3. Đối tượng

- Sinh viên có kết quả học tập 2 học kì gần nhất đạt từ 7.5 trở lên, kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên; 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế: gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoặc có Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại địa phương 

- Chưa nhận học bổng của nhà tài trợ nào trong năm học 2023-2024. 

4. Hồ sơ gồm

- Bảng thông tin cá nhân (theo mẫu);

- Bảng điểm học tập có xác nhận của trường;

- Bảng điểm rèn luyện có xác nhận của trường;

- Bảng sao y công chứng sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn;

- Bảng photo các Giấy khen, chứng nhận về thành tích. 

5. Thời gian đăng ký

- Sinh viên đăng ký tại đây và nộp hồ sơ online TẠI ĐÂY trước 15h00 ngày 16/10/2023 (Thứ hai). 

- Hồ sơ giấy nộp về Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước 15h00 ngày 16/10/2023 (Thứ hai). 

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm, đăng ký đúng thời hạn.