Thông báo - Danh sách tổng hợp hồ sơ MGHP năm học 2014 - 2015

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến sinh viên danh sách tổng hợp hồ sơ MGHP của năm 2014 - 2015 đến thời điểm hiện tại:

File tổng hợp hồ sơ MGHP năm học 2014 - 2015 (file đính kèm)

Lưu ý:
- Đối với trường hợp các hồ sơ bị thiếu giấy tờ: Yêu cầu nộp bổ sung đến trước ngày 03/04/2015. Sau thời gian trên các hồ sơ không hợp lệ sẽ bị hủy và không được xét miễn giảm cho học kỳ II năm học 2014- 2015.

P. CTSV


Tổng truy cập: 2,299,029