Quy định về việc học Tuần Sinh hoạt công dân

Quyết định số 163/QĐ-KKT-CTCT về việc ban hành Quy định về việc học Tuần Sinh hoạt công dân" dành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Kinh tế (nay là ĐH Kinh tế - Luật)

File đính kèm.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN