QUY TRÌNH XÁC NHẬN SINH VIÊN

[QUY TRÌNH XÁC NHẬN HỒ SƠ SINH VIÊN]

Giải đáp một số thắc mắc liên quan:

1/ Đối với xác nhận đơn xin ra khỏi KTX, em xin ở đâu?

- Sinh viên tải mẫu đơn và hoàn thành đầy đủ theo mẫu của Ban Quản lý KTX ĐHQG, nộp mẫu đơn trực tiếp tại Khu tiếp sinh viên P.CTSV và nhận vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần.

2/ Em có thể xin xác nhận là sinh viên của trường với thời hạn Giấy xác nhận 1 năm không?

- Không. Thời hạn xác nhận sinh viên theo học kỳ, tối đa 5 tháng. Vì mỗi học kỳ đều xét học vụ để xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm, do đó, giấy xác nhận sinh viên có thời hạn đến hết học kỳ, sinh viên cần bổ sung thời gian, vui lòng đăng ký lại vào thời điểm đầu học kỳ mới.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN