Cách mạng Tháng Tám – Những bài học còn mãi

Mỗi chúng ta, càng tự hào về những thành quả của Cách mạng, về những thành tựu to lớn của đất nước, càng nhận thấy trách nhiệm trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá ấy trong hiện tại và tương lai. Trong những ngày mùa Thu lịch sử này, chúng ta càng thấm thía và cảm nhận sâu sắc hơn những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước ngày nay...
Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền để đến ngày 19/8/1945, kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, đất nước giành được độc lập, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Buổi diễu hành của Thanh niên Tiền phong, lực lượng tham gia Mặt trận Việt Minh và đóng vai trò quan trọng trong việc giành chính quyền tại Sài Gòn trong Cách mạng tháng Tám

Để có được một Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta đã phải tự mình tìm ra đường đi, tự xây dựng và trưởng thành; bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống với khát vọng độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân; bao người dân tin Đảng, yêu  Đảng, có ý chí và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Thắng lợi đó là tổng hợp của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí một lòng của các tầng lớp nhân dân ta. Qua cuộc đấu tranh giành độc lập đầy cam go mà hào hùng này, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra, trong đó đặc biệt phải kể đến sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ đó tạo niềm tin của nhân dân; bài học về nắm thời cơ giành chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân; tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Sau khi giành được chính quyền, ngày 2/9/1945, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố thành lập. Nhà nước non trẻ ngay khi ra đời gặp muôn vàn khó khăn thử thách với thù trong, giặc ngoài, với nền kinh tế lạc hậu, với ngân khố bằng không. Bằng cách nào để giữ vững được những thành quả cách mạng, thúc đẩy kinh tế, vực dậy đời sống của nhân dân? Làm gì để vừa kháng chiến, vừa kiến quốc? Đảng ta, cũng nhờ kế thừa và thực hiện những bài học từ thành công của Cách mạng Tháng Tám, tiếp tục giành được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm tháng đấu tranh đầy gian lao, thử thách, tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của mọi người dân Việt Nam đã được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm nên những chiến công của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đưa đất nước ta tới hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt trong 35 đổi mới, cũng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng và Chính phủ đã tạo nên sự đoàn kết, nhất trí của nhân dân, kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu vô cùng có ý nghĩa. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990), mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 - 2019 đạt mức bình quân 6,8%. Mặc dù năm 2020, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm. "Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay" – như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến thế giới chao đảo, mọi hoạt động kinh tế - xã hội đình trệ để tập trung vào ứng phó đại dịch. Đại dịch đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và kinh tế. Nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, trong đó có cả những cường quốc của thế giới. Trong giai đoạn đầu của công cuộc phòng chống COVID-19, sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước đã giúp chúng ta kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch trong cộng đồng; hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân. Chúng ta đã từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Sự đoàn kết, chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân là yếu tố quan trọng để chiến thắng đại dịch COVID-19. 

Do tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp, chưa bao giờ chúng ta đứng trước khó khăn như hiện nay. Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng qua 3 đợt dịch, ở đợt dịch thứ 4, COVID-19 mạnh và khó lường hơn cả. Hơn lúc nào hết, bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ, sự thống nhất, đoàn kết một lòng của nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các nước trên thế giới lại được áp dụng. Việc ngăn chặn loại dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử với biến chủng khó lường không khỏi khiến chúng ta lúng túng, đưa ra nhiều biện pháp chống dịch đồng thời liên tục điều chỉnh sao cho hợp lý và hiệu quả; những hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh để “không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc”; hệ thống y tế cả nước dồn vào cho những tỉnh bùng phát dịch, sức người, sức của cũng đang hướng về nơi đây; hàng nghìn y bác sĩ, hàng tấn máy móc thiết bị y tế, hàng chục bệnh viện dã chiến được thành lập để hỗ trợ... Điều đó càng thể hiện những truyền thống tốt đẹp mà bao năm chúng ta hun đúc được. Với những hành động quyết liệt đó, chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lui. Thời khắc lịch sử này chắc hẳn sẽ không bao giờ quên trong lòng người dân Việt, nhưng những bài học đó sẽ vẫn mãi đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong những lúc nguy nan nhất.
 
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại. Mỗi chúng ta, càng tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước bao nhiêu, càng nhận thấy trách nhiệm trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước ngày nay. Tin chắc rằng, niềm tin, lòng tự hào, trách nhiệm công dân sẽ làm tăng thêm nghị lực để mỗi chúng ta vượt qua những khó khăn trước mắt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ hết sức nặng nề và vẻ vang, góp sức xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.
 
Thương Huyền