THÔNG BÁO Danh sách sinh viên Chất lượng cao được nhận Học bổng Khuyến khích học tập HK II năm học 2014 – 2015 (Không xét av)

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên chất lượng cao nhận
Học bổng Khuyến khích học tập HK II năm học 2014 – 2015 (dự kiến)

Vì lý do điều chỉnh tiêu chí xét học bổng Khuyến khích học tập dành cho các lớp Chất lượng cao nên danh sách có sự thay đổi. Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập HK II năm học 2014 - 2015 (dự kiến) đã được điều chỉnh theo tiêu chí xét mới. 

- Danh sách sinh viên nhận học bổng chất lượng cao (download file)

Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân và dữ liệu học tập, rèn luyện của mình.  

Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi đến 16h00 ngày 22/01/2016 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: vulk@uel.edu.vn

P.CTSV


Tổng truy cập: 1,554,110

123,592