CV - ĐẢM BẢO CHỐNG DỊCH TRONG KỲ THI HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 sẽ diễn ra theo kế hoạch từ ngày 18/5 đến 09/6/2021 cho tất cả các khóa sinh viên đại học chính quy.

Nhằm đảm bảo chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa theo khuyến cáo của ngành y tế khi nhà trường tổ chức thi cuối kỳ Học kỳ 2, năm học 2020-2021; Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các bạn sinh viên về việc tuân thủ việc phòng chống dịch Covid -19 theo Công văn số 30/ĐHKTL-KT&ĐBCL (file đính kèm). Nhà trường đề nghị các bạn sinh viên chủ động cập nhập thông tin tình hình diễn biến dịch Covid-19 và tuân thủ hướng dẫn của Trường trước và trong quá trình thi như sau:

1. Sinh viên tham gia thi học kỳ 2 phải thực hiện khai báo y tế online trước ngày 17/5 theo địa chỉ: https://tokhaiyte.uel.edu.vnCác trường hợp sinh viên thuộc các vùng dịch không di chuyển được hoặc phải cách ly thì phải thực hiện khai báo thông tin theo địa chỉ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_a5HuWPzSxsG2q1xDzwJ5q8jhiqUKKMbZCZefEqGXCU/edit?usp=sharing để được hỗ trợ chuyển ca thi đợt 2 (thời gian chi tiết thông báo sau).

2. Khi sinh viên đến Trường và phòng thi phải tuân thủ việc đeo khẩu trang (khẩu trang sinh viên phải tự trang bị) sẽ được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi và tuân thủ theo sắp xếp chỗ ngồi thi giãn cách của cán bộ coi thi.

3. Trường hợp sinh viên có lịch thi trùng với lịch học online Giáo dục quốc phòngsinh viên chủ động gửi mail xin vắng giờ học với giảng viên và cán bộ quản lý lớp. Danh sách các sinh viên trùng lịch thi đã được Trường gửi qua Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

Lưu ý: Các bạn sinh viên bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế trước khi tham gia thi học kỳ 2, các trường hợp không khai báo y tế sẽ không được vào phòng thi.

Công văn v/v đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong kỳ thi HK1, năm học 2020-2021