Thông báo số 1 về tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-ĐHKTL-CTSV ngày 16/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019, Nhà trường thông báo đến người học (nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên khoá 15 và sinh viên học vượt, học song bằng) việc tổ chức Lễ tổng kết, trao bằng và một số nội dung có liên quan như sau:

1. Thời gian:
  
Ngày 03/804/8, 10/8, 11/8 năm 2018 (Thứ Bảy, Chủ Nhật).


2. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

3. Một số nội dung liên quan đến buổi Lễ

3.1 Đối với sinh viên tốt nghiệp là thủ khoa ngành, sinh viên quốc tế (Lào), sinh viên học vượt, học song bằng có mặt để tham dự Lễ tổng kết chung toàn Trường vào lúc 8g00 ngày 03/8/2019 và sẽ được khen thưởng, trao bằng tốt nghiệp tại buổi Lễ.
3.2 Người học tham dự lễ tập trung tại Hội trường A để ổn định và sinh hoạt trước 7g30 (buổi sáng)12g30 (buổi chiều).
3.3 Sinh viên khoá 15 đã được xét tốt nghiệp đợt trước (trong năm 2019) hoặc các khoá trước được xét tốt nghiệp trong đợt này nếu có nhu cầu tham dự Lễ sẽ đăng ký với Khoa đào tạo để lãnh đạo Khoa đưa vào danh sách trao bằng tại buổi lễ, đồng thời thực hiện việc đóng chi phí tham dự lễ theo quy định của Trường.
3.4 Sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ không tham gia Lễ tổng kết và trao bằng. Nhà trường chỉ trao bằng cho sinh viên đã có quyết định tốt nghiệp để tạo sự thống nhất chung cho tất cả các khoa. Bắt đầu từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng 02 đợt (tháng 3 và tháng 8 hàng năm) để tạo điều kiện cho các sinh viên học vượt và sinh viên được xét tốt nghiệp bổ sung.
3.5 Người học phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến tài chính, thư viện, hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, quy định về điểm rèn luyện. Danh sách sinh viên chưa hoàn thành các thủ tục sẽ được cập nhật trên website. 
3.6 Tại buổi lễ, người học được Ban Tổ chức bố trí chụp 1 (hoặc 2) ảnh lúc trao bằng và 1 ảnh tập thể cùng lượt trao bằng. File ảnh sẽ được đăng tải trên website Trường trong vòng 01 tháng. Sinh viên có thể chụp hình lưu niệm với tập thể lớp, gia đình và người thân tại sảnh chính với khu vực thiết kế của Trường.
3.7 Nhà trường có bố trí chỗ ngồi cho phụ huynh đến tham dự lễ tại khu vực tầng trên của Hội trường A.
3.8 Trường hợp người học chưa nhận phôi bằng sau buổi Lễ tổng kết và trao bằng, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (đối với cử nhân) và Phòng Sau đại học (đối với tiến sĩ, thạc sĩ) để nhận phôi bằng (trong giờ làm việc). Nếu người học uỷ quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương) và bản sao CMND/Thẻ căn cước có công chứng của người uỷ quyền và người được ủy quyền.
 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN