Kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV Khóa 14,15,16 năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên Khóa 14,15,16 về kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018.

Các bạn vui lòng xem kết quả phúc khảo TẠI ĐÂY.

Đối với các trường hợp Không đạt, các bạn sẽ đăng ký học lại vào đợt tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018 do Phòng Công tác sinh viên tổ chức vào tháng 03/2018 (sẽ có thông báo chi tiết về việc học lại Tuần SHCD-SV).

Trân trọng.


Tổng truy cập: 1,492,554

102,483