Học bổng Vừ A Dính năm học 2023 - 2024

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo chương trình học bổng từ Ban Điều hành học bổng Vừ A Dính năm học 2023 - 2024 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau:
1. Số lượng học bổng: 30 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đồng/sinh viên.
3. Đối tượng được nhận học bổng:
- Là sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung tại các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM.
- Điểm trung bình học tập học kì 1 năm học 2023-2024 từ loại khá trở lên.
- Kết quả rèn luyện năm học 2023-2024 đạt loại tốt trở lên.
4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân;
- Bản sao y có chứng thực căn cước công dân; Bản sao y có chứng thực giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp chứng minh là người dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2023-2024;
- Giấy xác nhận điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Lưu ý: 
- Đối với bảng điểm học tập và giấy xác nhận điểm rèn luyện, sinh viên không cần nộp hồ sơ giấy. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên hỗ trợ bổ sung cho sinh viên đạt điều kiện.
- Sinh viên thực hiện xem kết quả học tập và điểm rèn luyện như sau: MyUEL – Học vụ - Xem điểm (sinh viên xem đúng học kỳ hiển thị trên hệ thống: Học kỳ 2/2022-2023, Học kỳ 1/2023-2024).

5. Nguyên tắc xét học bổng:

Học bổng Vừ A Dính năm học 2023 - 2024 được xét theo đúng đối tượng và đủ điều kiện xét học bổng. Số suất học bổng được phân bổ từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên về điểm học tập.

6. Trình tự ứng tuyển học bổng:
- Bước 1: Khai báo thông tin trực tuyến tại  TẠI ĐÂY.
- Bước 2: Nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (A.007) (Theo mẫu tại đây)
Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến và hồ sơ giấy trước 10h00 ngày 03/06/2024.