Thông báo Chương trình học bổng Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS GROUP) đợt 2

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo chương trình học bổng năm học 2023- 2024 do Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình triển khai cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật có thành tích học tập xuất sắc, có hoạt động ngoại khóa, hoạt động công tác xã hội nổi bật và có mong muốn khi ra trường sẽ làm việc cho TBS Group.

1. Đối tượng

- Sinh viên năm 2 và năm 3 trong năm học 2023 – 2024 (tương ứng khóa 21 và khóa 22).

- Có thành tích học tập xuất sắc (từ 8.0 trở lên – theo thang điểm 10).

- Có hoạt động ngoại khóa, hoạt động công tác xã hội nổi bật

- Có khả năng nghiên cứu: pháp chế doanh nghiệp, phát triển và quản lý dự án bất động sản, kinh doanh Logistic, quản lý vận hành ngành Sản xuất công nghiệp,...

2. Số lượng học bổng: dự kiến 29 suất, công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS Group) sẽ xét duyệt hồ sơ và quyết định số lượng trao.

3. Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/ sinh viên

4. Hồ sơ học bổng

- Đơn xin học bổng (file mẫu);

- Bài luận thể hiện hiểu biết của sinh viên về TBS GROUP và ý tưởng phát triển, quản lý dự án bất động sản, Logistics tại TBS hoặc Nghiên cứu tổng thể các vấn đề pháp lý cần kiểm soát của một công ty nói chung và TBS GROUP nói riêng (khoảng 1000 từ);

- Bản sao y có chứng thực Căn cước công dân;

- Bản sao y có chứng thực Giấy xác nhận gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn từ địa phương (nếu có);

- Các thành tích về các hoạt động sinh viên đã tham gia (hoạt động ngoại khóa, hoạt động công tác xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học).

5. Nộp hồ sơ

Bước 1: sinh viên nộp hồ sơ online tại đây.

Bước 2: sinh viên nộp hồ sơ giấy tại Phòng TS&CTSV (phòng A.007).

Hạn chót nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy: trước 16h00 ngày 15/04/2024

Lưu ý:

- Đối với hồ sơ online: Tất cả hồ sơ sinh viên scan thành 1 file PDF theo thứ tự hồ sơ.

- Đối với hồ sơ giấy: Tất cả hồ sơ sinh viên cho vào Bìa hồ sơ, trên bìa hồ sơ sinh viên ghi rõ tên học bổng sinh viên ứng tuyển, họ tên của sinh viên, MSSV, lớp, điện thoại và email liên lạc.

Thông tin chi tiết về học bổng, sinh viên vui lòng xem tại đây.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm, đăng ký đúng thời hạn.

Trân trọng./.