[KHẨN] Học bổng Amcham lần thứ 22

Chương trình học bổng Amcham lần thứ 22 của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam

1/ Số lượng học bổng: 60 suất cho 19 trường Đại học tại TP.HCM và Bình Dương.

2/ Giá trị học bổng: 15.000.000 đồng/ suất.

3/ Điều kiện xét tuyển:

- Sinh viên 2 năm cuối hệ đại học chính quy văn bằng 1, niên khóa 2023-2024 (sinh viên khóa 20, 21);

- Điểm trung bình tích lũy tới thời điểm đăng ký từ 7.0 trở lên (thang điểm 10) hoặc 3.0 trở lên (thang điểm 4);

- Hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng;

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

4/ Cách thức ứng tuyển và quy trình tuyển chọn:

- Vòng nộp đơn trực tuyến (từ nay đến ngày 01/11/2023): thí sinh nộp đơn online tại địa chỉ:

https://www.amchamvietnam.com/acs22-application/;

- Kiểm tra năng lực (11/11 - 17/11/2023): thí sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra năng lực tính toán và suy luận;

- Phỏng vấn (25/11/2023): thí sinh phỏng vấn (bắt buộc bằng tiếng Anh) bởi các chuyên gia nhân sự đến từ các công ty hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam.