THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
CHỈ KHÓA 16,17,18 thực hiện
(Hướng dẫn này được sử dụng để đánh giá KQ RLSV học kỳ 2 năm học 2018 - 2019)

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
      1. Các mốc thời gian quan trọng:

- Từ 18/10/2019 à 21/10/2019: Sinh viên truy cập vào trang online của Trường http://myuel.uel.edu.vn  vào mục khảo sát đánh giá chọn tab điểm rèn luyện để tiến hành tự đánh giá điểm rèn luyện cá nhân. Hệ thống sẽ mở từ 0g00 ngày 18/10/2019 và đóng lại vào lúc 24g00 ngày 21/10/2019. (sau thời gian này không mở lại cho sinh viên thực hiện).

- Từ 22/10/2019 à 23/10/2019: BCS lớp xác nhận lại kết quả đánh giá ĐRL của sinh viên lớp mình và tiến hành lấy ý kiến lớp lấy biểu quyết của tập thể lớp. Sau đó in báo cáo trình Cố vấn học tập(CVHT) ký và nộp về Phòng Công tác sinh viên.

- Từ 24/10/2019 à 25/10/2019: CVHT đăng nhập vào trang online để tiến hành xác nhận lại kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho lớp mình phụ trách.

- Từ 28/10/2019 à 30/10/2019: Phòng CTSV sẽ thông báo dữ liệu tổng kết điểm rèn luyện sinh viên. Trong trường hợp có sự sai sót, sinh viên gửi đơn khiếu nại tại Phòng CTSV (Phòng 007) hoặc theo thông báo riêng.

- Dự kiến ngày 05/11/2019: Thông báo kết quả điểm rèn luyện chính thức.

Sơ đồ tóm lược quy trình đánh giá điểm rèn luyện sinh viên

 2. Nội dung

- Sinh viên tự đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của mình trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. Trên cơ sở đó, lớp trưởng và Cố vấn học tập (CVHT) đánh giá ý thức rèn luyện của sinh viên.
          - Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường, BCH Đoàn Khoa, Liên Chi Hội Khoa, Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn - Chi Hội, Ban điều hành các CLB, Đội, Nhóm.


III. VĂN BẢN CẦN NỘP:Lớp trưởng có trách nhiệm nộp các văn bản tại Phòng CTSV bao gồm:

-   Biên bản lấy ý kiến lớp (tải theo mẫu)

-   Bảng tổng hợp ĐRL sinh viên của lớp (có tích hợp sẵn chức năng tự tổng hợp trên trang online, lớp trưởng sau khi nhận xét xong bấm vào in bảng điểm).

IV. LƯU Ý:

- Hướng dẫn dành cho sinh viên (Tải file hướng dẫn)

- Hướng dẫn dành cho lớp trưởng(Tải file hướng dẫn)

-  Mỗi phần đều có "khung điểm tối đa"là số điểm cao nhất mà SV đó có thể nhận được ở mỗi phần, không vượt quá khung quy định điểm tối đa của phần đó. 

- Ví dụ: điểm tối đa của phần III là 20 điểm. Nghĩa là tổng điểm đánh giá của sinh viên ở thành phần của phần III dù cao hơn nhưng hệ thống vẫn sẽ tính là 20 điểm.

-  Tại mục cộng điểm thưởng cho các thành viên tham gia Đội sinh viên xung kích, cộng tác viên của các trung tâm, phòng, ban,… lớp trưởng chỉ được tính điểm cho sinh viên khi có văn bản chứng nhận rõ ràng.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên – Phòng 007 Trường Đại học Kinh tế - Luật. Hoặc gửi mail về địa chỉ:

Văn bản đính kèm:
Thông báo hướng dẫn thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK 2 - năm học 2018 - 2019: Tại đây