Học bổng đồng hành vượt khó Đợt 1 năm học 2020 - 2021

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và sinh viên ở miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc triển khai học bổng “Đồng hành vượt khó” Đợt 1 năm học 2020 - 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

1. Đối tượng nhận học bổng: 
- Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật các khoá sinh viên 17,18, 19 và 20;
- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo có ý chí vươn lên trong học tập;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2020 – 2021;
- Không vi phạm quy chế học tập, thi cử, nội quy của Trường;
- Ưu tiên sinh viên miền Trung có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
2. Giá trị học bổng: 4.000.000đ/ suất.

II. HỒ SƠ  VÀ CÁCH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BỔNG:

1. Hồ sơ học bổng:

- Thư ứng tuyển học bổng có dán kèm ảnh 3x4 của sinh viên (Mẫu thư ứng tuyển).
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo (Có chứng thực).
- Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen, bằng khen có liên quan về các thành tích hoạt động Đoàn - Hội, thành tích hoạt động xã hội.
- Bảng điểm năm học 2019 - 2020.
- Bảng điểm rèn luyện sinh viên.

2. Cách thức xét tuyển:
- Bước 1: Sinh viên đăng ký theo link dưới đây trước 12h00 ngày 114/12/2020 (Thứ hai).
LINK ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG
(Lưu ý: nếu các bạn không đăng ký theo link thì sẽ không được chấp nhận hồ sơ)

- Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ giấy trực tiếp về Phòng Công tác sinh viên (A.007) 12h00 ngày 14/12/2020 (Thứ hai).

Phòng Công tác sinh viên


Tổng truy cập: 1,554,094

123,576