HỌC BỔNG ACCA FUTURIST 2021 – CƠ HỘI VÀNG ĐỂ SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI BỨT PHÁ (08/10/2021)

Thời gia ứng tuyển: 24/10/2021 (Chủ nhật)

Học bổng Kumho Asiana năm học 2021 - 2022 (08/10/2021)

Sinh viên ứng tuyển học bổng vui lòng khai báo thông tin trước 20h00 ngày 15/10/2021 (Thứ sáu).

Học bổng Vừ A Dính năm học 2020 - 2021 (20/04/2021)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ đến 12h00 ngày 27/4/2021 (Thứ ba)

Học bổng "Tập đoàn Danh Khôi - Đồng hành cùng UEL" (16/12/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 10h00 ngày 24/12/2020 (Thứ năm)

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020 - 2021 (03/12/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 21/12/2020 (Thứ hai).

Học bổng đồng hành vượt khó Đợt 1 năm học 2020 - 2021 (25/11/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ trước 12h00 ngày 14/12/2020 (Thứ hai).

Học bổng Đồng Hành Singapore kỳ 39 (09/11/2020)

Hạn nộp hồ sơ đến 23h59 ngày 29/11/2020 (Chủ nhật)

Học bổng Mitdubishi UFJ 2020 (15/10/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ trước 09h00 ngày 26/10/2020

Học bổng "Be The Change" năm 2020 (22/09/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 02/10/2020 (Thứ sáu)

Học bổng Posco 2020 (21/09/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 30/9/2020 (Thứ 4)

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »