Vay vốn học tập

THÔNG TIN VAY VỐN HỌC TẬP TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ vào Quyết định số: 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội;
Căn cứ vào Quyết định số: 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên;

I. ĐỐI TƯỢNG  
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc các trường hợp dưới đây:
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc các đối tượng sau: (i) Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. (ii) Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
- Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
- Sinh viên là bộ đội xuất ngũ phục viên có nhu cầu học nghề và lao động nông thôn học nghề theo đề án được duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐIỀU KIỆN CHO VAY 
- Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay vốn.
- Đối với sinh viên năm 1 phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của trường.
- Đối với sinh viên năm 2 trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

 III. MỨC VỐN, LÃI SUẤT, THỜI HẠN CHO VAY
Mức vốn cho vay: Tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/SV (áp dụng từ ngày 01/12/2019)
Lãi suất cho vay:
- Lãi suất cho vay từ 06/06/2014 là 0,6%/tháng (7,2%/năm)
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi xuất khi cho vay.
Thời hạn cho vay, trả nợ: 
- Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Sổ tín dụng. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi SV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày SV kết thúc khoá học. Thời hạn cho vay tối đa được xác định theo công thức sau:
Thời hạn cho vay = thời hạn phát tiền vay + 12 tháng + thời hạn trả nợ
- Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày SV kết thúc khoá học, kể cả thời gian SV được trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). 
 - Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay. Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng CSXH quy định. 
- Trong thời hạn phát triển tiền vay đối với đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

IV. PHƯƠNG THỨC CHO VAY 
- Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay trực tiếp thông qua đại diện hộ gia đình SV, có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của Ngân hàng CSXH. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng CSXH. SV đem giấy xác nhận của nhà trường về địa phương gửi về để gia đình nộp hồ sơ vay vốn.
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi theo học.
- SV đăng ký Giấy xác nhận vay vốn học tập trên trang: www.myuel.uel.edu.vn (mục đăng ký Giấy xác nhận) và nhận tại phòng CTSV (A.007) theo thời gian trả kết quả. 

* Trách nhiệm của SV: SV thuộc đối tượng vay vốn mà có nhu cầu xin vay vốn cần tham khảo kỹ các hướng dẫn về vay vốn tín dụng đào tạo hoặc liên hệ phòng Công tác sinh viên để được tư vấn. SV phải báo cho Trường biết tình hình vay vốn của gia đình mình. Trước khi tốt nghiệp ra trường nếu gia đình SV chưa trả nợ xong vốn vay thì SV phải có trách nhiệm làm Giấy cam đoan trả nợ (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). SV có trách nhiệm thông báo cho nhà trường và gia đình biết địa chỉ công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ vốn vay.

------*****------

CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN VAY ƯU ĐÃI ĐỂ HỌC TẬP
LÃI SUẤT 0% TẠI ĐHQG-HCM

Nhằm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có điều kiện hoàn cảnh khó khăn có thể trang trải một phần kinh phí trong quá trình học đại học và để đảm bảo cho sinh viên không phải bỏ học vì lí do không có khả năng đóng học phí, đồng thời góp phần vào kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo tại ĐHQG-HCM. Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (QPT) phối hợp với ngân hàng để triển khai chương trình cho vay tín chấp lãi suất 0% dành cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre và Khoa Y với nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHÍ ĐƯỢC VAY

Sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn đang theo học chương trình đào tạo dài hạn, hệ chính quy tập trung tại các cơ sở đào tạo của ĐHQG-HCM, gồm:

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
- Sinh viên là thành viên của gia đình thuộc một trong các đối tượng:
   + Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;
   + Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;
   + Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

II. ĐIỀU KIỆN VAY

- Sinh viên Chính quy của ĐHQG-HCM;
- Đối với sinh viên năm nhất phải có giấy xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo;
- Đối với sinh viên năm thứ 2 trở lên, sinh viên phải có kết quả học tập đạt trung bình-khá (tương đương 6.5/10) trở lên và đạt điểm đánh giá rèn luyện 70/100 trở lên;
- Sinh viên cam kết tốt nghiệp trong thời gian quy định của khóa học (không tính thời gian được phép gia hạn);
- Sinh viên chưa tham gia vay ở các tổ chức tín dụng khác;
- Sinh viên đang không trong quá trình bị kỷ luật, đình chỉ học tập.

III. HỒ SƠ VAY

- Đơn đề nghị vay (theo mẫu, có xác nhận của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp, số tiền vay tương ứng với học phí thông báo của trường);
- Photo có công chứng: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú, Giấy tạm trú. (Hoặc các giấy tờ khác xác định nhân thân theo quy đinh của pháp luật);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
- Đối với sinh viên năm nhất phải có giấy xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo hoặc Giấy xác nhận sinh viên;
- Đối với sinh viên năm thứ 2 trở đi phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả học tập và hạnh kiểm;
- Thông báo đóng học phí của cơ sở đào tạo (HKI năm học 2020 – 2021).
Lưu ý: Tất cả các sinh viên chỉ cần làm 01 bộ hồ sơ vay đầy đủ cho lần vay đầu. Những lần vay tiếp theo, sinh viên chỉ cần bổ sung thêm Đơn xin vay, Xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả học tập, điểm rèn luyện và hạnh kiểm và Thông báo đóng học phí của cơ sở đào tạo để xét vay tiếp.

IV. THỜI GIAN CHO VAY

Thời gian cho vay: là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên được phát món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi (nếu có).
Sinh viên phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có việc làm ổn định).
Thời gian cho vay tối đa là 8 năm và được xác định theo công thức sau:

Thời gian cho vay = Thời gian ân hạn trả nợ gốc + Thời hạn trả nợ

- Thời gian ân hạn trả nợ gốc = thời gian học tập còn lại của sinh viên tại khóa đào tạo (tối đa 05 năm) + 01 năm (tính từ thời điểm sinh viên tốt nghiệp)
- Thời hạn trả nợ (tối đa 02 năm): là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay phải trả nợ gốc đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. 
Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về Quỹ phát triển, phòng 308A Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM từ ngày 15/10/2020 đến 18/11/2020. Quỹ phát triển sẽ thông tin kết quả xét duyệt đến cơ sở đào tạo và sinh viên sau khi được Hội đồng xét duyệt ĐHQG-HCM thông qua. 

Mọi chi tiết liên hệ cô Huỳnh Mạnh Phương - Phòng Công tác sinh viên (028) 3 72244 535 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTổng truy cập: 1,684,314

144,435