Hướng dẫn Gia hạn học phí

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIA HẠN HỌC PHÍ
 
Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí cho sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT GIA HẠN HỌC PHÍ:
    - Sinh viên chính quy đang theo học có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, không thể đóng học phí học kỳ  đúng theo thời hạn qui định của nhà trường. (có minh chứng)

2. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC GIA HẠN HỌC PHÍ
Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn theo mẫu và điền thông tin, hoàn tất thủ tục theo yêu cần của mẫu đơn (xác nhận của gia đình, cố vấn học tập và khoa quản lý). Và kèm theo minh chứng lý do không thể đóng học phí đúng hạn.
Bước 2: Nộp đơn gia hạn học phí (đã có đầy đủ thông tin) tại Phòng CTSV.
Bước 3: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, cho ý kiến và trình Ban Giám hiệu ký duyệt.
Bước 4: Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Công tác sinh viên ra thông báo kết quả cho sinh viên, đồng thời chuyển dữ liệu cho các Khoa, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch - Tài chính để phối hợp thực hiện.   

Lưu ý:
  • Học phí xin gia hạn là học phí học kỳ chính, dành cho đối tượng sinh viên hệ đại học chính quy tập trung. SV năm 4 nếu gia hạn học phí học kỳ cuối thì phải hoàn thành học phí mới được nhận bằng tốt nghiệp.
  • Sinh viên phải nộp đơn Gia hạn học phí trước ít nhất 1 tuần của thời điểm kết thúc hạn đóng học phí. Các trường hợp bất khả kháng, không thể nộp đúng hạn yêu cầu phải có lý do chính đáng mới được chấp nhận đơn.
Các mẫu đơn:
- Mẫu đơn xin gia hạn học phí (Link đính kèm)Tổng truy cập: 1,255,290

83,585