Hướng dẫn Gia hạn học phí

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIA HẠN HỌC PHÍ

 
Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí cho sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT GIA HẠN HỌC PHÍ:
   - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vướng mắc đột xuất, không thể nộp học phí theo đúng thời hạn quy định của Trường.
- Sinh viên không vi phạm quy chế học vụ, không nợ học phí các học kỳ trước.

2. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC GIA HẠN HỌC PHÍ
Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn theo mẫu và điền thông tin, hoàn tất thủ tục theo yêu cần của mẫu đơn (xác nhận của gia đình, cố vấn học tập và khoa quản lý). Và kèm theo minh chứng lý do không thể đóng học phí đúng hạn.

Tải mẫu đơn: https://ctsv.uel.edu.vn »» Văn bản biểu mẫu »» Mẫu 03/PCTSV

Bước 2: Nộp đơn gia hạn học phí (đã có đầy đủ thông tin) tại Phòng CTSV (A.007) đúng hạn.  
Bước 3: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp, cho ý kiến và trình Ban Giám hiệu ký duyệt.
Bước 4: Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Công tác sinh viên ra thông báo kết quả cho sinh viên, đồng thời chuyển dữ liệu cho các Khoa, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch - Tài chính để phối hợp thực hiện.   

Lưu ý:

  • Học phí được gia hạn là học phí học kỳ chính, dành cho đối tượng sinh viên hệ đại học chính quy tập trung (không gia hạn các học phí: học kỳ hè, học cải thiện, học lại, học vượt, học bù, học ngành thứ 2). SV năm 4 nếu gia hạn học phí học kỳ cuối thì phải hoàn thành học phí mới được nhận bằng tốt nghiệp.
  • Sau thời hạn được phép gia hạn nộp học phí, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ bị xử lý học vụ theo quy định của Trường.
  • Thời gian được gia hạn học phí theo từng thông báo của mỗi học kỳ. 

Mọi chi tiết liên hệ thầy Lê Văn Vĩ - Phòng Công tác sinh viên (028) 3 72244 535