Thông báo gia hạn học phí HK2, năm học 2023-2024

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024.

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem kỹ nội dung trong THÔNG BÁO: Tại đây

2. Các biểu mẫu thực hiện việc gia hạn dành cho Sinh viên, Ban Cán sự lớp, các Khoa: Tại đây

3. Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa: đến ngày 20/05/2024.

Một số lưu ý:

  • Thời hạn sinh viên gửi đơn cho Ban cán sự lớp: ngày 02/04/2024.
  • Thời hạn Ban cán sự lớp gửi danh sách về các Khoa: ngày 06/04/2024.
  • Thời hạn các khoa gửi danh sách về Phòng TS&CTSV: 15h00 ngày 08/04/2024.