Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 2, năm học 2022-2023)

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ 2, năm học 2022-2023.

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem kỹ nội dung trong THÔNG BÁO: Tại đây

2. Các biểu mẫu thực hiện việc gia hạn dành cho Sinh viên, Ban Cán sự lớp, các Khoa: Tại đây

3. Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa: đến hết ngày 19/5/2023.

Một số lưu ý:

    • Thời hạn sinh viên gửi đơn cho Ban cán sự lớp: hết ngày 07/4/2023.

   • Thời hạn Ban cán sự lớp gửi danh sách về các khoa và phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên: hết ngày 10/4/2023.

    •  Thời hạn các khoa gửi danh sách về Phòng TS&CTSV: hết ngày 13/4/2023.