Danh sách dự kiến trình Hội đồng học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (chỉnh sửa)

Thân chào các bạn sinh viên,

Sau khi liên hệ bộ phận khắc phục lỗi về điểm học tập sai lệch cho các bạn sinh viên. Hiện nay theo phản hồi của đơn vị xử lý đã ổn định xong. 

Phòng Công tác sinh viên tiến hành xét và công bố danh sách đến các bạn sinh viên dưới đây. Phòng đề nghị các bạn sinh viên thực hiện phản hồi đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, cụ thể như sau:
  • Từ ngày 05/06/2017 đến hết 16g00 ngày 06/06: Sinh viên xem Quy chế, phân bổ, danh sách và tiến hành phản hồi cho cán bộ phụ trách. Phòng có công bố kèm danh sách phân bổ để các bạn tham khảo và biết vì sao mình không được xét.
  • Sau thời gian trên nếu không có gì lỗi ở các phần hệ thống, phòng sẽ tiến hành đề xuất hợp Hội đồng đánh giá và xét duyệt.
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CV. Bùi Hoàng Mol trực tiếp hoặc qua email: molbh@uel.edu.vn (Phòng không xử lý nếu không thực hiện đúng tinh thần thông báo này)

 Văn bản Hợp nhất của Bộ Giá dục và Đào tạo Tải về
 Quy định 1174/QĐ-ĐHKTL  Tải về
 Quy định 686/QĐ-ĐHKTL (bổ sung QĐ 1174)
  Tải về
 Danh sách dự kiến học bổng KKHT HKI - NH2016 - 2017
Tải về
Danh sách dự kiến học bổng KKHT HKI - NH 2016 - 2017
Danh sách dự kiến học bổng KKHT HKI - NH 2016 - 2017