Học bổng Đồng Hành Singapore kỳ 41

Phòng Công tác sinh viên thông báo về chương trình học bổng Đồng Hành Singapore kỳ 41. Thông tin chi tiết về học bổng như sau:

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành Singapore:


Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập từ năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam, có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học. Học bổng được trao vào cuối mỗi kì học dựa trên kết quả xét tuyển hồ sơ của kì học đó.
Năm 2014 Đồng Hành (ĐH) được mở rộng bởi một nhóm các du học sinh tại Singapore để thành lập “Quỹ Học Bổng ĐH Singapore” với mong muốn tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của Quỹ.

II. Chương trình học bổng Đồng Hành Singapore Học kì I năm học 2021 – 2022

 

Trong Học kỳ I năm học 2021-2022 này, Quỹ học bổng Đồng Hành Singapore sẽ gửi đến các bạn những suất học bổng nhằm động viên khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

1. Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai

2. Tiêu chí xét chọn:


- Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không đủ trang trải chí phí sinh hoạt, học tập.
- Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên.
- Có tinh thần vượt khó vươn lên để đạt được ước mơ.

3. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất/kỳ


Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

4. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

III. Hồ sơ xét học bổng


Hồ sơ trực tuyến: Các bạn truy cập vào trang web donghanh.net, mục “Học bổng Đồng hành - Nộp hồ sơ” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 29/11/2021

IV. Lịch nộp hồ sơ và phỏng vấn

 

- Sinh viên thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 29/11/2021.

- Các trường/đại diện Đồng hành ở VN tiến hành phỏng vấn: từ 04-29/12/2021.

- Kết quả được thông báo tại các trường và tại trang web donghanh.net dự kiến vào ngày: tháng 01/2022.
- Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 1/2022.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với đại diện đồng hành tại trường hoặc gửi email về: contact-DHSing@donghanh.net
Trang web: http://donghanh.net/

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN