HỌC BỔNG HENSEN NĂM HỌC 2022-2023

Năm học 2022-2023, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hensen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), CHLB Đức tiếp tực triển khai chương trình họ bổng Hensen cho sinh viên ĐHQG-HCM, thông tin chi tiết như sau:

1. Giá trị học bổng: 216 Euro/suất

2. Đối tượng nhận học bổng:
- Sinh viên có kết quả học tập kỳ gần nhất đạt từ 7,5 đểm trở lên;
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;
- Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ bão lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch Covid-19 hoặc các hoạt động khác.

3. Hồ sơ học bổng:
- Tờ khai thông tin (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận kết quả học tập (theo mẫu)
(Phần xác nhận của Trường, Phòng TS&CTSV sẽ thực hiện sau khi sinh viên nộp hồ sơ về Phòng)
- Giấy xác nhận hoàn cảnh.
- Giấy chứng nhận hoàn cảnh.
- Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội và khen thưởng (nếu có).

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ HỌC BỔNG


4. Hình thức và thời gian đăng ký:
- Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ online TẠI ĐÂY.
- Nộp hồ sơ giấy về Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.

Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: trước 14h00 ngày 10/10/2022 (thứ hai)