Học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2023-2024

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên thông báo chương trình Học bổng Hessen do Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), Cộng hòa Liên bang Đức triển khai dành cho sinh viên các trường thuộc ĐHQG-HCM, thông tin chi tiết như sau: 

1. Số lượng học bổng: 01 suất 

2. Giá trị học bổng: 216 Euro/suất 

3. Đối tượng nhận học bổng

– Có kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 đạt từ 7.5 điểm trở lên; 

– Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu sổ hoặc các trường hợp khó khăn khác; 

– Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác; 

– Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên): hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch COVID-19 hoặc các hình thức khác. 

4. Hồ sơ xét tuyển học bổng

– Tờ khai thông tin (theo mẫu), sinh viên tải mẫu TẠI ĐÂY

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có); 

– Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội (nếu có). 

 Bảng điểm học kỳ II năm học 2022-2023 có dấu mộc đỏ của Trường; 

– Giấy chứng nhận kết quả học tập (theo mẫu), sinh viên tải mẫu TẠI ĐÂY

Lưu ý:

Sau khi sinh viên nhận bảng điểm có dấu mộc đỏ của Trường từ phòng Đào tạo, sinh viên điền thông tin theo bảng điểm vào Giấy chứng nhận và ký tên. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên sẽ hỗ trợ phần ký xác nhận của BGH Trường. 

Sinh viên phải điền tay mẫu tờ khai thông tin và mẫu giấy chứng nhận kết quả học tập của đơn vị cấp học bổng.

5. Trình tự nộp hồ sơ 

Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ online: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Bộ hồ sơ online là bộ hồ sơ giấy hoàn chỉnh

Bước 2: Nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên (phòng A.007). 

Tất cả hồ sơ sinh viên cho vào bìa hồ sơ, bên ngoài bìa hồ sơ sinh viên ghi rõ tên Học bổng sinh viên ứng tuyển.

Hạn chót nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy: trước 12h00 ngày 08/01/2024.