Thông báo - Sinh viên MGHP HK I 2015-2016 (dự kiến)

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến sinh viên danh sách tổng hợp hồ sơ MGHP của năm 2015 - 2016 đến thời điểm hiện tại:

File tổng hợp hồ sơ MGHP HK I năm học 2015 - 2016 (file đính kèm)

Lưu ý:
- Đối với trường hợp các hồ sơ bị thiếu giấy tờ: Yêu cầu nộp bổ sung đến trước ngày 21/10/2015. Sau thời gian trên các hồ sơ không hợp lệ sẽ bị hủy và không được xét miễn giảm cho học kỳ I năm học 2015- 2016.

P. CTSV