TB CẬP NHẬT NGÀY CTXH HKII NĂM HỌC 2020-2021

[TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NGOÀI TRƯỜNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021]

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tổng hợp hoạt động và minh chứng tham gia các chương trình NGOÀI TRƯỜNG trong học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau:

1/ Sinh viên khai báo các hoạt động đã tham gia và có giấy tờ minh chứng hợp lệ trong khoảng thời gian: từ tháng 5/2020 đến nay. (Các hoạt động trước thời gian trên, phòng không ghi nhận vì các đợt cập nhật trước đã quá thời hạn)

2/ Sinh viên chỉ khai báo các hoạt động tham gia NGOÀI TRƯỜNG do các đơn vị, địa phương tổ chức. Các hoạt động ngoài trường của ĐHQG, các tổ chức Đoàn - Hội do thông tin Đoàn - Hội trường gửi thông báo thì sẽ do Đoàn - Hội trường tổng hợp danh sách.

3/ Đối với sinh viên Khóa 17 và Khóa 16 bổ sung: cập nhật tại LINK - thời hạn trước 12h trưa 15/6/2021

4/ Đối với sinh viên các Khóa 18 đến khóa 20: cập nhật tại LINK CTXH - thời hạn trước 12h trưa 20/6/2021. Sinh viên không có minh chứng hợp lệ không cập nhật.

5/ Đối với các sinh viên có tham gia hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến nay nhưng hiện đang thực hiện cách ly/gặp khó khăn trong tổng hợp minh chứng, vui lòng ĐĂNG KÝ BỔ SUNG GXN SAU tại LINK ĐĂNG KÝ. Thời hạn trước 12h trưa 15/6/2021. Phòng CTSV sẽ chỉ xét bổ sung cho các bạn có đăng ký, và mở đợt tổng hợp vào tháng 8 cho các bạn.

Hệ thống tra cứu Ngày CTXH: http://ctxh.tuoitreuel.com/ hiện đã cập nhật các hoạt động NGOÀI TRƯỜNG đợt xét học kỳ I, năm học 2020-2021. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CTSV qua email: phongctsv@uel.edu.vn.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN