THÔNG BÁO cập nhật thông tin ở NGOẠI TRÚ - NỘI TRÚ (HK2, NH19-20) - ĐỢT THỨ 2


Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc sinh viên khai báo thông tin đăng ký ở Ngoại trú - Nội trú (Đợt 2, Học kỳ 2, NH 2019-2020)
-----------------------------------------

LINK KHAI BÁO THÔNG TIN NGOẠI TRÚ - NỘI TRÚ:
https://forms.gle/netFragWArQVLmMU7
Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập email sinh viên để khai báo thông tin.
----------------------------------------- 

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy (hiện còn học và chưa tốt nghiệp)
2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Sinh viên phải thực hiện khai báo
Lần thứ 2: từ ngày 29/05/2020 đến ngày 07/06/2020

Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện việc khai báo thông tin Ngoại trú.