Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; Trường ĐH Kinh tế - Luật tăng cường phối hợp hoạt động với Công an Thành phố Thủ Đức

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021), chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, qua đó cùng nhìn lại những hiệu quả trong công tác phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Công an Thành phố Thủ đức trong thời gian qua.

 

1/ Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021):

 

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng CAND Việt Nam ra đời. Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân (CAND) đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của Nhân dân.

 

Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

1.1/ Ý nghĩa to lớn của việc xác định ngày truyền thống lực lượng CAND

 

Thứ nhất, mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước.

 

Thứ hai, đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 

Thứ ba, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng Công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 

Thứ tư, thông qua kỷ niệm ngày truyền thống, các đơn vị, địa phương đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được và hạn chế, thiếu, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của lực lượng CAND, ngày 19-8-1975.

 

1.2/ Những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 76 năm qua

 

- Công an nhân dân Việt Nam ra đời, đấu tranh bảo vệ chính quyền Cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954): Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp xâm lược; đập tan âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đấu tranh bài trừ lưu manh, trộm cướp, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân.

 

- Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954-1975): Trong giai đoạn này, lực lượng CAND ở miền Bắc đã triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cách mạng; chống địch cưỡng ép di cư, bảo vệ hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật do địch để lại; bóc gỡ mạng lưới gián điệp Mỹ - Pháp cài lại; tiêu diệt và làm tan rã hàng nghìn tên phỉ, kịp thời dập tắt các vụ bạo loạn ở miền núi; bắt gọn hàng trăm toán, hàng ngàn tên gián điệp biệt kích của Mỹ ngụy tung ra; trấn áp kịp thời các vụ nhen nhóm tổ chức phản động, đập tan cái gọi là "chống cộng sản trong lòng cộng sản" của địch.

 

- Lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

 

* Giai đoạn 1975-1986: lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức FULRO, bắt hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch; chủ động đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; bắt gọn hàng trăm toán gián điệp, biệt kích của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.

 

* Giai đoạn 1986 đến nay: Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng CAND đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới; tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội trọng đại của đất nước; chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Công an nhân dân vào tháng 8/2015

 

Lực lượng CAND đã chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; chủ động tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng An ninh, Cảnh sát nội vụ các nước trên thế giới nhằm trao đổi tin tức, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

2/ Trường Đại học Kinh tế - Luật tăng cường phối hợp hoạt động với Công an Thành phố Thủ Đức:

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật nằm trên địa bàn Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức) nên có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với Công an Phường và Công an Thành phố Thủ Đức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng về cho sinh viên.

 

Đặc biệt, tháng 7/2020, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Công an Thủ Đức đã ký Kế hoạch số 292/KHPH-CATĐ-ĐHKTL về việc phối hợp tổ chức hoạt động với các nội dung cụ thể như sau: 

 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm và một số kỹ năng tự vệ, xử lý tình huống tội phạm thường xảy ra trong thực tiễn.

 

- Phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vận động tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phổ biến văn bản pháp luật, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và một số kỹ năng xử lý khi xảy ra tình huống cháy.

 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn cho sinh viên đang ngoại trú trên địa bàn Thành phố Thủ Đức;

 

Tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho sinh viên UEL

 

Kết quả đạt được: phối hợp tổ chức 25 buổi nói chuyện chuyên đề cho sinh viên với nội dung: Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn; nội dung cơ bản giáo dục pháp luật; các thủ đoạn lừa đảo trong sinh viên và biện pháp phòng tránh; tổ chức 05 buổi tập huấn cho cán bộ Đoàn – Hội, Ban cán sự lớp, Đội Sinh viên xung kích về các nội dung tình hình an ninh chính trị, các kỹ năng phòng vệ, kỹ năng nắm bắt tình hình dư luận sinh viên. Sử dụng hiệu quả các công cụ online trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trên môi trường mạng. Qua đó mang nhiều hiệu quả tích cực trong công tác an ninh chính trị, an toàn trật tự tại Trường, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho sinh viên, giúp các bạn tránh được những thủ đoạn lừa đảo, những hành vi vi phạm pháp luật.

 

Trong thời gian tới, Trường sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp với Công an Thủ Đức, tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phối hợp tổ chức hoạt động giữa hai đơn vị.

 

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp