Hình Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân 2020

Phòng Công tác sinh viên thân gửi các bạn tân cử nhân K16 cùng các anh chị tân tiến sĩ, thạc sĩ link tải hình Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2020. Cụ thể như sau:

 NGÀY       
 NỘI DUNG
 LINK      
 17/10  Lễ Tổng kết khóa học chung toàn Trường 
Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ
Trao bằng cho Thủ khoa, tốt nghiệp song bằng, tốt nghiệp xuất sắc, tốt nghiệp trước thời hạn, SV Lào      
Link

 Khoa Kinh tế
Link
 Khoa Quản trị kinh doanh
Link
 18/10  Khoa Tài chính - Ngân hàng
Link
 Khoa Hệ thống thông tin
Link
 24/10  Khoa Kinh tế đối ngoại
Link
 Khoa Luật Kinh tế
Link
 25/10  Khoa Luật

Link

Link 2

 Khoa Kế toán - Kiểm toán

Link

Link 2

Hình tốt nghiệp sẽ chỉ được lưu trữ trong thời hạn 1 tháng. 
Trân trọng./.


Tổng truy cập: 1,554,075

123,557