Thông báo số 2 về việc nhận lễ phục tốt nghiệp và chi phí tham gia Lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-ĐHKTL ngày 16/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật về việc tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019, Nhà trường thông báo đến người học (nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên) một số nội dung liên quan đến việc nhận lễ phục tốt nghiệp và nộp chi phí tham gia Lễ như sau:

1. Quy trình tham dự Lễ tốt nghiệp đối với người học
Bước 1
. Người học được xét tốt nghiệp nộp chi phí cấp bằng tốt nghiệp và tham dự Lễ (chuyển khoản trước ngày 31/7/2019) với số tiền thông báo tại mục 2. Sau khi chuyển khoản, người học in giao dịch chuyển khoản để nhận lễ phục tham dự Lễ.
Bước 2. Người học xuất trình Giấy xác nhận giao dịch chuyển khoản để nhận lễ phục tốt nghiệp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.007) theo thời gian dưới đây: 

Đối tượng (tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân theo khoa)

Thời gian nhận lễ phục tốt nghiệp

Tiến sĩ, thạc sĩ

13g30 - 16g00 ngày 02/8/2019 (Chiều thứ Sáu)

Cử nhân khoa Luật

Cử nhân khoa Kinh tế đối ngoại

Cử nhân khoa Tài chính – Ngân hàng

13g30 - 16g00 ngày 03/8/2019 (Chiều thứ Bảy)

Cử nhân khoa Quản trị kinh doanh

Cử nhân khoa Luật Kinh tế

13g30 - 16g00 ngày 09/8/2019 (Chiều thứ Sáu)

Cử nhân khoa Kinh tế

Cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán

13g30 - 16g00 ngày 10/8/2019 (Chiều thứ Bảy)

Cử nhân khoa Hệ thống thông tin


Bước 3.
Tham dự Lễ tại Hội trường A theo lịch chung của Trường và của khoa.
Bước 4. Sau khi buổi lễ kết thúc, người học hoàn trả lễ phục tại Phòng Công tác sinh viên, nhận lại Giấy xác nhận giao dịch chuyển khoản có xác nhận trả lễ phục trong thời gian quy định sau:

Đối tượng (tân tiến sĩ, thạc sĩ

và cử nhân theo khoa)

Thời gian trả lễ phục tốt nghiệp
và nhận lại biên lai

Tiến sĩ, thạc sĩ

11g00 – 11g45 ngày 03/8/2019 (Thứ Bảy)

Cử nhân khoa Luật

Cử nhân khoa Kinh tế đối ngoại

16g00 – 16g45 ngày 03/8/2019 (Thứ Bảy)

Cử nhân khoa Tài chính – Ngân hàng

11g00 – 11g45 ngày 04/8/2019 (Chủ nhật)

Cử nhân khoa Quản trị kinh doanh

16g00 – 16g45 ngày 04/8/2019 (Chủ nhật)

Cử nhân khoa Luật Kinh tế

11g00 – 11g45 ngày 10/8/2019 (Thứ Bảy)

Cử nhân khoa Kinh tế

16g00 – 16g45 ngày 10/8/2019 (Thứ Bảy)

Cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán

11g00 – 11g45 ngày 11/8/2019 (Chủ nhật)

Cử nhân khoa Hệ thống thông tin

16g00 – 16g45 ngày 11/8/2019 (Chủ nhật)

* Người học phải hoàn trả lễ phục (áo + nón) không bị rách, hỏng. Trường hợp lễ phục bị hỏng, người học đóng phí bồi thường. Cụ thể: 100.000 đồng/nón, 300.000đồng/áo. 
* Người học liên hệ Phòng CTSV để trả lễ phục trong thời gian thông báo như trên. Ngoài thời gian quy định trên, người học xác nhận là sử dụng luôn bộ lễ phục tốt nghiệp của Trường và nộp lại chi phí lễ phục là 400.000 đồng/bộ.


Bước 5.
Người học liên hệ nhận phôi bằng tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa (đối với cử nhân) và Phòng Sau đại học (đối với tiến sĩ, thạc sĩ). Người học chuẩn bị các giấy tờ sau để nhận phôi bằng tốt nghiệp: 
- Giấy giao dịch chuyển khoản (có xác nhận đã trả lễ phục) 
- Giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, thẻ SV/HV)

2. Các khoản chi phí liên quan đến người học tại lễ tốt nghiệp
2.1 Đại học: 400.000 đồng, bao gồm
Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 200.000 đồng/người. 
Chi phí tham gia lễ, thuê lễ phục tốt nghiệp: 200.000 đồng/người.
2.2 Sau đại học: 500.000 đồng, bao gồm
Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 300.000 đồng/người. 
Chi phí tham gia lễ, thuê lễ phục tốt nghiệp: 200.000 đồng/người.
Đối với những tân cử nhân đã nhận bằng đợt xét tốt nghiệp trước (trong năm 2019) và đăng ký tham dự lễ đợt này sẽ chỉ chuyển khoản chi phí tham gia lễ và thuê lễ phục tốt nghiệp (200.000 đồng/người). 

3. Thời gian và hình thức nộp chi phí tham gia lễ tốt nghiệp: 
Thời gian thu: từ ngày 18/7/2019 đến 31/7/2019.
Hình thức thu: người học chuyển khoản qua 02 hệ thống ngân hàng sau: 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Sài Gòn (BIDV, CN Đông Sài Gòn)
- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh Tế - Luật
- Số tài khoản: 314 100 026 329 38
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Sài Gòn (BIDV, CN Đông Sài Gòn)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn (Agribank, CN Sài Gòn)
- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Số tài khoản: 160 020 106 300 0
- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn (Agribank, CN Sài Gòn)
Người học khi chuyển khoản, yêu cầu ghi rõ thông tin: Họ và tên, Mã số SV/HVCH/ NCS, nội dung nộp tiền ở phần nội dung chuyển khoản.
Ví dụ: Nguyen Van A, K15xxxxxxx, Nop LPTN UEL 2019
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN