Sinh viên tra cứu Ngày công tác xã hội

Phòng Công tác sinh viên thân gửi các bạn Hướng dẫn tra cứu ngày công tác xã hội, cụ thể như sau:

- Đăng nhập hệ thông để tra cứu: 
http://ctxh.tuoitreuel.com/
(Lưu ý: đăng nhập bằng email sinh viên)

- Hướng dẫn tra cứu:
https://drive.google.com/…/1rp9mFSK4bDES7U4wVrpKR84MP…/view…

- Các hoạt động quy đổi ngày CTXH tính đến 12/2018. Đối với các hoạt động năm 2019 hoặc các hoạt động chưa cập nhật trên hệ thống, Phòng CTSV sẽ triển khai cập nhật sau khi kết thúc Học kỳ II năm học 2018 - 2019 (sẽ có đợt cập nhật vào tháng 7 hoặc 8/2019).

- Phản hồi thắc mắc: các bạn sinh viên có thắc mắc về số ngày CTXH sau khi tra cứu hệ thống, vui lòng phản hồi trực tiếp trên hệ thống (xem kỹ hướng dẫn ở nội dung số 3, phản hồi thông tin cho người quản lý). Sau đó, bộ phận xử lý dữ liệu sẽ phản hồi, trả lời thắc mắc của các bạn.

- Đối với các bạn sinh viên Khóa 16 đang có số ngày CTXH ít, chưa đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ theo quy định, các bạn chủ động đăng ký tham gia các hoạt động phù hợp để tích lũy thêm ngày CTXH; hoặc các bạn có thể liên hệ Phòng CTSV hoặc VP Đoàn - Hội để được hướng dẫn, hỗ trợ tham gia các hoạt động để quy đổi ngày CTXH.

Các vấn đề liên quan ngày CTXH các bạn liên hệ Phòng CTSV để được hỗ trợ.

Thân mến!