Thông báo - Chính sách sinh viên học kỳ 1, Năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên được xét Miễn, Giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Chính sách giáo dục

HK I năm học 2022 – 2023


     Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên công bố kết quả sinh viên được xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách giáo dục vào học kỳ I năm học 2022-2023 đã duyệt của Hội đồng, cụ thể theo danh sách dưới đây: 

1. Danh sách sinh viên được xét Miễn, Giảm học phí HK1, năm học 2022-2023 – MGHP: Xem tại đây.

2. Danh sách sinh viên được xét Trợ cấp xã hội sinh viên HK2 NH 2021-2022 - TCXH: Xem tại đây.

3. Danh sách sinh viên Chính sách giáo dục HK1 NH 2022-2023 - CSGD: Xem tại đây.

Trân trọng./.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên