THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện chương trình năm học 2022-2023, nhằm theo dõi và cập nhật thông tin, tình hình sức khỏe của sinh viên, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên phối hợp cùng Phòng Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho sinh viên, nay Phòng thông tin đến các bạn về lịch khám sức khỏe cụ thể như sau:

1/ Thông tin khám sức khỏe:

- Thời gian: từ ngày 15/12/2022 - 24/12/2022
- Địa điểm: Khu vực tự học, Tòa nhà A, Trường ĐH Kinh tế - Luật
- Đối tượng: sinh viên Khóa 19, 20, 21 và 22.
- Lịch khám chi tiết:

2/ Một số lưu ý:

- Các bạn sinh viên lớp Cử nhân tài năng (CNTN - Lớp T) tham gia khám sức khỏe cùng với lớp thường (Ví dụ K19401T sẽ khám sức khỏe cùng lớp K19401).

- Sinh viên K19 có thể chủ động sắp xếp thời gian cá nhân tham gia khám sức khỏe theo lịch chi tiết ở trên.

- Các bạn sinh viên cố gắng sắp xếp tham gia khám sức khỏe theo Lớp như đã phân bổ, hạn chế thay đổi nhằm tránh tình trạng quá tải hoặc phải chờ đợi lâu do tập trung nhiều vào một buổi.

- Lịch này được sắp xếp dựa trên lịch học của Phòng Đào tạo cung cấp nên cũng mang tính tương đối, đối với các bạn có lịch học trùng vào buổi khám có thể linh động thay đối thời gian để phù hợp với lịch cá nhân.

- Các bạn tham gia khám sức khỏe có thể đến trước 15 phút để nhận phiếu và điền các thông tin cá nhân để việc khám được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện hơn.

- Năm học 2022-2023, Phòng Y tế chỉ tổ chức khám sức khỏe 01 lần vào đợt này nên các bạn sinh viên sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, nếu không tham gia Phòng TS&CTSV sẽ xử lý theo Quy chế Công tác sinh viên. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến việc khám sức khỏe các bạn có thể liên hệ Phòng Y tế, Điện thoại: (028) 37244 555, số nội bộ 6911.

Phòng Tuyển sinh và  Công tác sinh viên