Thông báo triển khai Chương trình sinh viên vay ưu đãi để học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thực hiện chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Nhằm hỗ trợ kịp thời cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thể trang trải một phần kinh phí trong quá trình học đại học và để đảm bảo cho sinh viên không phải bỏ học vì lí do không có khả năng đóng học phí, đồng thời góp phần vào kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo tại ĐHQG-HCM. Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM (QPT) phối hợp với ngân hàng BIDV triển khai chương trình cho sinh viên vay ưu đãi  lãi suất 0% học kỳ I năm học 2021-2022. Hồ sơ, thủ tục để vay vốn ưu đãi cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia chương trình:

- Sinh viên Chính quy văn bằng 1 của ĐHQG-HCM;

- Đối với sinh viên năm nhất phải có giấy xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo;

- Đối với sinh viên năm thứ 2 trở lên, sinh viên phải có kết quả học tập đạt trung bình-khá (tương đương 6.0/10) trở lên và đạt điểm đánh giá rèn luyện 70/100 trở lên;

- Sinh viên cam kết tốt nghiệp trong thời gian quy định của khóa học (không tính thời gian được phép gia hạn);

- Sinh viên chưa tham gia vay ở các tổ chức tín dụng khác;

- Sinh viên đang không trong quá trình bị kỷ luật, đình chỉ học tập;

- Sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

2. Hồ sơ tham gia chương trình:

2.1. Đối với sinh viên lần đầu tham gia chương trình:

- Đơn đề nghị vay (có xác nhận của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp). Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

- Sao y công chứng/photo: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú (Hoặc các giấy tờ khác xác định nhân thân theo quy đinh của pháp luật), các trường hợp nộp bản photo thì cần chuẩn bị bản chính để đối chiếu khi làm thủ tục vay.  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ sở đào tạo;

- Đối với sinh viên năm nhất phải có giấy xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo; Đối với sinh viên năm thứ 2 trở đi phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả học tập và điểm rèn luyện của học kỳ gần nhất;

- Xác nhận học phí của cơ sở đào tạo (học kỳ I năm học 2021-2022);

- Sổ hộ nghèo/Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương hoặc cơ sở đào tạo.

* Lưu ý: sinh viên chỉ cần làm một bộ hồ sơ đầy đủ cho lần vay đầu, nếu Hội đồng cho vay ĐHQG-HCM xét duyệt đồng ý sẽ được tiếp tục vay cho các học kỳ tiếp theo. Những lần vay tiếp theo, sinh viên chỉ bổ sung đơn xin vay (Sinh viên chuẩn bị); xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của cơ sở đào tạo và thông báo đóng học phí của cơ sở đào tạo (Phòng CTSV sẽ chuẩn bị) để xét vay tiếp.

2.2. Đối với sinh viên đã được xét duyệt vay của chương trình theo Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 13/01/2021.

Điều kiện để sinh viên tiếp tục vay học kỳ I năm học 2021-2022:

- Sinh viên đang không bị kỷ luật, đình chỉ học tập;

- Điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 6.0/10 trở lên;

- Điểm rèn luyện học kỳ II/cả năm học 2020-2021 đạt từ 70/100 trở lên.

* Lưu ý: Sinh viên được vay số tiền tối đa bằng với học phí học kỳ I năm học 2021-2022 nhưng không vượt quá 10.000.000đ/ học kỳ (Mười triệu đồng).

3. Thời gian cho vay:

Thời gian cho vay: là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên được phát món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi (nếu có).

Sinh viên phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có việc làm ổn định).

Thời gian cho vay tối đa là 8 năm và được xác định theo công thức sau:

Thời gian cho vay = Thời gian ân hạn trả nợ gốc + Thời hạn trả nợ

- Thời gian ân hạn trả nợ gốc = thời gian học tập còn lại của sinh viên tại khóa đào tạo (tối đa 05 năm) + 01 năm (tính từ thời điểm sinh viên tốt nghiệp)

- Thời hạn trả nợ (tối đa 02 năm): là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay phải trả nợ gốc đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi.

Sinh viên lần đầu tham gia vay nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (A.007). Trong trường hợp tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, sinh viên gửi một bộ hồ sơ bản scan về email: phongctsv@uel.edu.vn, nội dung ghi rõ "Nộp hồ sơ vay chương trình vay ưu đãi của ĐHQG-HCM". Sau khi tình hình ổn định, sẽ nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng tại phòng CTSV. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 18/11/2021.

Sinh viên đã được xét duyệt vay trước đó nộp đơn vay trước ngày 20/11/2021 qua địa chỉ email: dlmkhoi@vnuhcm.edu.vn

 Tổng truy cập: 1,833,510

223,351