ĐĂNG KÝ CHUYỂN PHÁT GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Phòng Công tác sinh viên thông báo hỗ trợ chuyển phát Giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương.

1/ Sinh viên nếu đến trực tiếp Trường nhận GXN: đăng ký trên Myuel và nhận theo quy trình của Phòng CTSV.
2/ Sinh viên nhận qua chuyển phát về địa phương:
-> Đăng ký trực tiếp tại LINK
-> Phòng CTSV sẽ gửi giấy vào thứ 4 hàng tuần, chi phí chuyển phát do sinh viên nhận chi trả.
-> Đề nghị sinh viên ghi chính xác địa chỉ và thông tin người nhận.
Tổng truy cập: 1,526,525

135,785