4 năm, 2 bằng xuất sắc, 2 danh hiệu thủ khoa (03/08/2023)

Thủ khoa một ngành đã khó, thủ khoa song ngành càng khó hơn. Đã vậy, cả hai ngành đều đạt điểm tốt nghiệp xuất sắc thì càng khó bội phần.

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »