HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN NĂM HỌC 2020 - 2021 (16/06/2020)

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00 ngày 28/08/2020.

Học bổng Vừ A Dính năm học 2019 - 2020 (10/06/2020)

Sinh viên khai báo thông tin và nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 17/06/2020 (Thứ tư)

Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18 năm 2020 (09/06/2020)

Sinh viên khai báo thông tin và nộp hồ sơ (bản cứng và bản mềm) trước 16h00 ngày 07/07/2020 (Thứ ba)

Học bổng cho sinh viên khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 (28/05/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 15/6/2020 (Thứ hai)

Thông báo tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2019 - 2020 (25/05/2020)

Sinh viên đăng ký học lại đến hết 20h00 ngày Chủ nhật, 31/05/2020

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH VƯỢT KHÓ ĐỢT II NĂM HỌC 2019 - 2020 (20/05/2020)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 10/6/2020 (Thứ tư)

Học bổng Đồng Hành Singapore kỳ 38 (18/05/2020)

Sinh viên thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 31/05/2020

HỌC BỔNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP NĂM 2020 (05/03/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: 12h00 ngày 30/03/2020 (Thứ hai)

Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (23/12/2019)

Thời gian đăng ký đến hết ngày 21/01/2020

Cuộc thi HSBC Business Case Competition 2020 (12/12/2019)

Đăng ký theo đội 4 sinh viên. Thời gian đăng ký đến 20h00 ngày 31/12/2019.

Chương trình học bổng khuyến học KYVN (03/12/2019)

Thời gian điền thông tin và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 18/12/2019 (Thứ tư)

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »

Tổng truy cập: 1,255,287

83,582