Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023 cho Khóa 19, 20 và 21

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-ĐHKTL-TS&CTSV ngày 15/9/2022 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức học Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023 cho sinh viên Khóa 19, 20 và 21 cụ thể như sau:


1/ Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: từ ngày 18/11 đến ngày 30/11/2022.
(Buổi sáng: từ 07h00-11h30; Buổi chiều: từ 12h30-17h00)
- Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Kinh tế - Luật


2/ Lịch học cụ thể như sau:


3/ Một số lưu ý:


- Sinh viên tham gia học Tuần SHCD-SV nghiêm túc, đầy đủ các buổi học (không được vắng), nếu vắng sẽ không được làm bài thu hoạch, xem như chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV năm học 2022-2023.


- Sinh viên tham gia lớp học đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Ban tổ chức lớp học. Đối với các trường hợp sinh viên đi trễ, tùy vào mức độ Ban tổ chức lớp sẽ xứ lý theo các hình thức: không cho vào lớp, không điểm danh hoặc trừ điểm bài thu hoạch.
Lưu ý: sinh viên có mặt trước 15 phút để điểm danh, tập trung, ổn định lớp.


- Sinh viên chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV những năm trước đăng ký học lại theo đường link đính kèm. ĐĂNG KÝ HỌC LẠI TẠI ĐÂY.


- Đối với trường hợp sinh viên có lịch học SHCD trùng với lịch học, vui lòng thực hiện Giấy đề nghị chuyển ca học sinh hoạt công dân (GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CA). Các trường hợp khác đề nghị chuyển ca phải có lý do chính đáng.


Đối với trường hợp Lớp có lịch học SHCD trùng với lịch học, Lớp trưởng vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Phòng A007) để được hỗ trợ (gặp anh Phạm Thanh Hùng – Email: pthung@uel.edu.vn).


- Sinh viên không hoàn thành Tuần SHCD-SV sẽ tham gia học lại và bị trừ điểm rèn luyện theo quy định của Quy chế sinh viên Trường. Kết quả Tuần SHCD-SV là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên năm học 2022-2023.

 

- Sinh viên phải hoàn thành đủ bốn năm học Tuần SHCD-SV trước khi tốt nghiệp, nếu thiếu kết quả của một trong bốn năm học sẽ thời không nhận được bằng tốt nghiệp đến khi bổ sung đầy đủ kết quả học tập (Điều 23 – Quy chế công tác sinh viên).


Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.