Thông báo về việc thi Tuần SHCD-SV đầu khóa đối với K21

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc thi Tuần Sinh hoạt công dân, cụ thể như sau: 

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem trong THÔNG BÁO để thực hiện chính xác. 

2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham gia TẠI ĐÂY.

3. Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi bằng cách điền vào các biểu mẫu: 

- Phản hồi tại đây.

- Xem kết quả giải quyết tại đây.

4. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, cũng như để lắng nghe thêm ý kiến của sinh viên, mời các bạn thực hiện hiện Khảo sát ý kiến tân sinh viên về công tác đầu năm học và Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên tại đây.