Thông báo - tổng hợp hồ sơ xét TCXH HK I 2015-2016

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến sinh viên danh sách tổng hợp hồ sơ TCXH của HK I năm  học 2015 - 2016 (dự kiến)

Danh sách sinh viên tải tại đây (download file)

Lưu ý:
- Đối với trường hợp các hồ sơ còn thiếu, yêu cầu nộp bổ sung đến trước 12h00 ngày 11/4/2016. Sau thời gian trên các hồ sơ trên sẽ xem như không hợp lệ. Mọi thắc mắc sinh viên gửi về mail phongctsv@uel.edu.vn.


P. CTSV


Tổng truy cập: 2,360,276