Thông báo- V/v Quyết định Danh sách sinh viên được nhậ Trợ cấp xã hội HKII - Năm học 2015 - 2016

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đên các bạn sinh viên về Quyết định số: 1255/QĐ-ĐHKTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về danh sách sinh viên được nhận Trợ cấp xã hội HKII - Năm học  2015 - 2016 như dưới đây!

Quyết định 1255 và DS kèm theo: Tại đây.


Tổng truy cập: 2,360,202