HƯỚNG DẪN THI SINH HOẠT CÔNG DÂN 2019


HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐANG GẶP LỖI.
SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP LÀM BÀI SAU 17g00 ngày 05/9/2019

1. Về việc ôn tập: Sinh viên ôn tập từ ngày 22/8 đến 25/8 theo hướng dẫn ôn của Phòng CTSV.
2. Về thời gian thi thử: Từ 23/8 đến hết 26/8/2019 tại hệ thống. 
3. Về thi cuối khóa:
- Thi tại hệ thống: https://elearning.uel.edu.vn/
- Thời gian: Từ 00g00 đến 23g59 theo từng ngày.

LỚP

NGÀY THI

A

05/9

B

06/9

C

07/9

D

08/9


Hướng dẫn cách đăng nhập và làm bài thi:


Tổng truy cập: 1,757,346

184,645