Kết quả Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo  đến các bạn sinh viên về kết quả Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018 – 2019.

Các bạn sinh viên xem kết quả TẠI ĐÂY.

Về điều kiện hoàn thành Tuần SHCD-SV năm học 2018 – 2019 như sau:
- Đối với K18: tham gia đầy đủ các buổi học, hoàn thành bài đi Củ Chi, làm bài thu hoạch và có số câu đúng từ 16 câu trở lên.
- Đối với K17: tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài thu hoạch và có số câu đúng từ 16 câu trở lên.
- Đối với K16: tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài thu hoạch, có số câu đúng từ 16 câu trở lên và đạt câu tự luận.
- Đối với K15: tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài thu hoạch, có số câu đúng từ 10 câu trở lên và đạt cả hai câu tự luận.

Sinh viên có thắc mắc về kết quả vui lòng làm Đơn phúc khảo (Mẫu đơn TẠI ĐÂY) và gửi về Phòng CTSV trước 16h00 ngày 21/12/2018 (Thứ sáu). Sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ không giải quyết thắc mắc của sinh viên.
Lưu ý: Phòng sẽ không giải quyết thắc mắc qua email.

Trân trọng.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 1,757,320

184,619