Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 2, năm học 2021-2022)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ 2, năm học 2021-2022.

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem trong THÔNG BÁO

2. Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa đến hết ngày 16/05/2022.

3. Đối với sinh viên: Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp học phí

4. Đối với Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó): Danh sách tổng hợp sinh viên.

Sinh viên xem kỹ lưu đồ, quy trình thực hiện trong thông báo để thực hiện cho đúng.

Một số lưu ý:
1. Đối với sinh viên: Hoàn thành mẫu Giấy đề nghị gia hạn => Gửi cho Ban cán sự lớp (Deadline 14/03/2022)
2. Đối với Ban cán sự lớp:
- Triển khai thông tin cho lớp, thống nhất đầu mối (lớp trưởng, lớp phó) tiếp nhận giấy đề nghị của sinh viên.
- Tổng hợp danh sách sinh viên có nhu cầu gia hạn học phí của lớp theo file Excel.
- Gửi file tổng hợp qua email cho Cố vấn học tập để xác nhận danh sách sinh viên (Deadline: 16/03/2022)