Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 1, năm học 2021-2022)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022.

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem trong THÔNG BÁO

2. Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa đến hết ngày 15/12/2021.

3. Đối với sinh viên: Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp học phí

4. Đối với Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó): Danh sách tổng hợp sinh viên.

Sinh viên xem kỹ lưu đồ, quy trình thực hiện trong thông báo để thực hiện cho đúng.